Descarregadors de sobretensions de polímers

  • Lightning Arrester

    Llamparra

    Els descarregadors de llamps són un important protector del sistema d’energia elèctrica, que s’utilitza per detectar els principals dispositius elèctrics contra la sobretensió. de pern, el corrent només té un nivell de microamps; quan la sobretensió, el corrent que a través dels varistors d’òxid de zinc s’acaba, pot alliberar ràpidament la potència de la sobretensió, limitant així l’extensió de la sobretensió; velocitat de resposta ràpida, bon rendiment de protecció, etc. MOAS d’això estan dissenyats per a l’exportació. El rendiment dels descarregadors compleix els requisits de la norma IEC60099-4.